เครื่องผลิตแสงยูวี

Description

                     เครื่องผลิตแสงยูวี ULTRAVIOLET (UV)  

สำหรับการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคโดยผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UVซึ่งการกรองแบบUVนั้นก็ขึ้นอยู่กับมาตราฐานของ อย.ในแต่ละเขตของพื้นที่น้ำนั้นสามรถใช้คู่กันได้กับทุกระบบ ตั้งแต่เครื่องกรองขนาดเล็กจนถึงเครื่องกรองขนาดใหญ่หรือเครื่องกรองที่ติดตั้งกันในโรงน้ำหรือโรงงานใหญ่เช่น เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้านจำพวกสามท่อแสตนเลส+UV,5ขั้นตอน+UVหรือระบบ Reverse Osmosis เป็นต้นหากทราบวิธีการใช้และการบำรุงรักษาก็จะสามารถใช้ได้นานยิ่งขึ้น

ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส เกรด 304 ถายในประกอบด้วยหลอดยูวีและหลอกควอตหรือหลอดแก้วสำหรับใส่หลอดยูวี

             เครื่องผลิตแสงยูวี
             เครื่องผลิตแสงยูวี

ราคาULTRAVIOLET (UV)    

 

ULTRAVIOLET / UV 

(วัตต์)

หลอดซิลเทีย,อควา,โมริตะ

หรือเทียบเท่า

 ราคาส่ง 5 เครื่อง

(บาท/เครื่อง)

ราคาปลีก

(บาท/เครื่อง

ค่าจัดส่ง

ถึงสถานที่

(บาท/เครื่อง)

                            หมายเหตุ
 

6 วัตต์

 

1,400

 

1,500

200  
 

8 วัตต์

 

3,800

 

3,900

300  
 

15 วัตต์

 

4,200

 

4,300

350  
 

20 วัตต์

 

5,100

 

5,300

 

400

 
 

30 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว)

 

7,300

 

7,500

500  
 

30 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว)

 

7,600

 

7,800

500  
 

40 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว)

 

8,300

 

8,500

600  
 

40 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว)

 

8,600

 

8,800

600  
 

120 วัตต์ (หลอด GE หรือเทียบเท่า)

 

23,000

 

23,500

*สอบถาม  
 

160 วัตต์ (หลอด GE หรือเทียบเท่า)

 

28,000

 

28,500

*สอบถาม  

คุณสมบัติ

 

ULTRAVIOLET

(วัตต์)

 

ขนาด

กว้างxยาวxสูงxหนา

(มิลลิเมตร)

 

อัตราการ

กรอง

(ลิตร/ชม.)

 

สแตนเลส

 

PowerSupply

 

Cediment

 

ท่อน้ำเข้า-ออก

(นิ้ว)

 

ความดันที่ใช้งาน

(กก/ตร.ซม.)

 

6 W

 

62.5x300x150x1.2

 

100-150

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

1/2″

 

1-3

 

8 W

 

62.5x350x150x1.2

 

300-400

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

1/2″

 

1-3

 

15 W

 

100x500x200x1.2

 

600-1200

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

3/4

 

1-3

 

20 W

 

100x652x200x1.2

 

1000-1800

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

3/4″ และ 1″

 

1-3

 

30 W

 

75x960x200x1.2

 

3000-4500

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

1″

 

1-3

 

30 W

 

100x960x200x1.2

 

3000-4500

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

1″

 

1-3

 

40 W

 

75x1260x200x1.2

 

6000-7500

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

1″

 

 

1-3

 

40 W

 

100x1260x200x1.2

 

6000-7500

 

304

 

220V.50Hz AC.

 

245 NM

 

1″

 

1-3

 

หลอดไฟพิเศษในการฆ่าเชื้อโรค

(UV. Germicidal Lamp for Dis-infection)

นายอุดม สิทธิการุณ

กรรมการบริหาร สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, http://www.TIEA.net

กรรมการผู้จัดการ บริษัทสาธิต เอ.วี.แอล.ซัพพลายส์จํากัด, savl@loxinfo.co.th

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลอดพิเศษต่างๆ

หลอดพิเศษต่างๆ ในที่นี้ หมายถึง หลอดไฟที่ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้เกิดแสงที่ตาคนปกติมองเห็น(Visible Light) แต่เป็นหลอด

ที่ให้ :

 1. รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) หรือ ความร้อน
 2. รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Radiation)

รังสีอินฟราเรด ( Infrared Radiation : IR )

รังสี I.R. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตาคนมองไม่เห็น แต่รับรู้ได้ในรูปของความร้อน การแผ่รังสีอินฟราเรด เป็นหนึ่งในสามวิธี

ของการเดินทางของความร้อน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เราแบ่งแยกเป็น

 1. IR คลื่นสั้น ความยาวคลื่นตั้งแต่ 780 – 1400 nm
 2. IR คลื่นกลาง ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1400 – 3000 nm
 3. IR คลื่นยาว ความยาวคลื่นตั้งแต่ 3000 – 10000 nm

ความยาวคลื่น(Wave length) มีหน่วยนับเป็น นาโนเมตร (1 Nano-Meter = 10-9 Meter) และมีค่าผกผันกลับของค่าความถี่(Frequency)

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สั้น ช่วงต่อจากแสงสีม่วง(ระหว่างVisible Spectrum กับ X-ray) เป็นรังสีที่ตาคนมองไม่เห็น

และไม่สามารถรับรู้ได้อย่างคลื่นรังสีอินฟราเรด(IR) เราแบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้

 1. UV-A ช่วงความยาวคลื่น 315 – 380 nm เป็นรังสีUVที่ไม่ค่อยมีอันตรายมากนัก สามารถนํ ามาใช้เป็นประโยชน์ได้

หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเคมี, ฟิสิกส์

 1. UV-B ช่วงความยาวคลื่น 280 – 315 nm มีผลต่อร่างกายและสิ่งของได้ ก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง(Sunburn or

Erythematic) และการอักเสบของตาดํ าได้ แต่มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ รวมถึงการประยุกต์

ในงานอุตสาหกรรมเคมี

 1. UV-C ช่วงความยาวคลื่น 100 – 280 nm เป็นรังสีที่มีอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรุนแรง เช่น ผิวแดงไหม้เกรียม

(Erythema) หรือ เยื่อบุตาอักเสบ(Conjunctivitis) ซึ่งเราประยุกต์มาทํ าประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้

** รังสีUV ทุกชนิด ควรระวังไม่ควรให้ถูกผิวหนังหรือตา อย่างต่อเนื่อง **

ประโยชน์ของหลอดไฟอัลตราไวโอเลต( UV Lamps )

 1. การเร่งปฏิกิริยาเคมีด้วยแสง (Photochemical Process)

– การทํ าให้อยู่ตัวหรือแข็งตัวโดยวิธีโพลีเมอไรเซชั่น (Curing & Hardening by Polymerization)

ทํ าให้หมึก, สี, แล็คเกอร์ นั้นแห้งภายในระยะเวลาสั้นๆ จึงทํ าให้ผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และมีต้นทุนถูกลง

ได้

– การทํ าเพลท (Plate)

 1. การตรวจและวิเคราะห์ชิ้นงาน (Detection, Inspection and Analysis) เช่น

– การตรวจดูเส้นด้ายและความเรียบร้อยในการทอผ้า

– ตรวจผลิตภัณฑ์เคมี ว่าเป็นชนิดใด

– ตรวจหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะเชื้อราบางชนิดมองเห็นได้ชัดในรังสี UV

– ใช้วิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ

– ตรวจลายเซ็น, ตรวจธนบัตร, ตรวจบัตรเครดิต

– การออกแบบแสง (Decorative and Special Lighting Application) ให้เกิดความแปลกตา หรือสวยงาม

(Luminescence purposes)

– วิเคราะห์ลายนิ้วมือ หรือ การเคลือบพื้นผิววัตถุ

 1. การฆ่าเชื้อโรค( Disinfection) ด้วยหลอดให้แสงUV-Cที่มีความยาวคลื่น7nm เราเรียกหลอดนี้ว่า UVGI
 2. ล่อแมลง (Insect Trap) เช่น จับไปขาย, ทํ าลายทิ้ง, ล่อออกไป
 3. รักษาโรคผิวหนัง
 4. การถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว

การใช้หลอดอัลตราไวโอเลต ในการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection by UVGI Lamp – Ultra-violet GermicidalIrradiation)

รับประกันราคาถูกสุด สินค้าได้มาตรฐาน บริการประทับใจ

เครื่องกรองน้ำดื่ม ถ้งกรองน้ำใช้ ไส้กรองน้ำ สารกรองน้ำ ฯลฯ

**มีช่างบริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำทั้งใน กทม และ ปริมณฑล**

มั่นใจสินค้าคุณภาพดี ราคาโรงงาน ปลีก-ส่ง รับประกันราคาถูกสุด

มีบริการหลังการขาย และ รับประกันสินค้า

เคลมคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน

มั่นใจ บริษัทมีหน้าร้าน ประกอบกิจการมายาวนาน มีลูกค้าไว้วางใจทั่วประเท

ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาน้ำ การเลือกเครื่องกรองน้ำ หรือ อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ำ

ต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือโทรสอบถาม หรือ เพียงทักไลน์มาหาเรา

จัดจำหน่ายโดยwww.ubonwater.com

หมู่บ้านศิรินรัตน์ 89/26 ซอย หทัยราษ 37 ตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12150ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์ ต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02 117–4946 0967612446

https://xn--72caa3cdbb9aabb7gpf5i0b3cexce2a1b8b6szfpai0j.com/

https://xn--72caa3cdbb9aabb7gpf5i0b3cexce2a1b8b6szfpai0j.com/